Način razmišljanja, ki ga najdemo v umetnosti, je kot kata v karateju – vsakemu od nas predstavlja harmonijo izvajanja osnovnih tehnik. Razstava članov kluba, ki jih v življenju vodi umetnost, je eden od možnih odgovorov na vprašanje o pravi vrednosti sporazumevanja. Letos bodo sodelovali naslednji ustvarjalci, člani kluba MEIKYO KAN: Esad Babačić, Milovan Djukanović, Andrej Godec, Marko Kramar, Polona Maher, Nadja Maraž, Helena Marolt, Miran Pešič, Darja Perovič, Tanja Radež, Rok Slana, Zora Stančič, Tadej Tozon, Danijel Trstenjak, Marij Vrenko, Blaž Zupančič. Razstava bo na ogled v atelje-galeriji MI KA DO od  8. do 26. februarja 2012.The way of thinking found in art is like a kata in karate – to each of us it represents the harmony of the implementation of the basic techniques. Exhibition of the members that are in life lead by art is one of the possible answers to the question about the true value of communication. This year the participant will be the following members of the club MEIKYO KAN: Esad Babačić, Milovan Djukanović, Andrej Godec, Marko Kramar, Polona Maher, Nadja Maraž, Helena Marolt, Miran Pešič, Darja Perovič, Tanja Radež, Rok Slana, Zora Stančič, Tadej Tozon, Danijel Trstenjak, Marij Vrenko, Blaž Zupančič. The exhibition will be on display in the studio-gallery MI KA DO from 8 to 26 February 2012.