Izdelki

Redko rišem skice ali načrte. Zato se lotim izdelave, ko ideja dozori v glavi. Kadar ni potrebno slediti vnaprej določenim meram in oblikam, se sproti prilagajam materialu.
Njegove značilnosti, kot so grče in druge “nepravilnosti”, ohranim, če le to končni izdelek dopušča.